Scroll to top

Firemné upratovanie

Kvalitné upratovanie Vášho pracoviska, kde trávite väčšiu časť dňa, vplýva pozitívne nielen na Vašu duševnú pohodu, ale tiež prezentuje a zvyšuje úroveň firmy voči vonkajšiemu okoliu – zákazníci, obchodní partneri… Pravidelným profesionálnym servisom zabezpečujete dlhšiu životnosť interiéru, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na ušetrených nákladoch.

Aké výhody získate využitím našich služieb?

  • odbúranie starostí s uzatváraním pracovných zmlúv s upratovačkami
  • nebudete mať starosti so zariadením upratovania počas dovoleniek a práceneschopnosti upratovačiek
  • nebudete mať starosti s vedením personálnej a mzdovej agendy, vedenia dochádzky upratovačiek
  • ušetríte náklady na nákup čistiacich prostriedkov, pracovného náradia, pracovného oblečenia

Ak sa stanete naším klientom, predložíme Vám návrh zmluvy na výkon upratovacích a čistiacich prác a po vzájomnej dohode uzavrieme zmluvu, kde budú uvedené všetky práva a povinnosti firmy a klienta, rozsah vykonávaných prác, cena, spôsob platby, pracovný režim, záruky a ostatné náležitosti. V prípade záujmu predložíme referencie našich klientov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.